Documentele FDI Carpatica Global

Documente FDI Global

 

Distribuitori

 

Depozitarul

Unităţile BCC

Sibiu,
str. Autogării nr.1

tel: +(40) 269 233.985
fax: +(40) 269 233.371

web: http://www.carpatica.ro

Reţea unităţi

 

Raiffeisen Bank
Sucursala Bucureşti

Bucuresti, Sector l
Calea Floreasca nr. 246C, cod 014476

web: www.raiffeisen.ro

Decizia CNVM: 54/08.01.2004
Registrul A.S.F.:
PJR10DEPR/400009