Rapoarte Periodice FDI Carpatica Global

Rapoarte FDI Global

 

 

 

 

  • Explicatii privind diferentele dintre tratamentul contabil conform
    Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene si tratamentul
    prevazut de Standardele Internationale de raportare Finanfiara pentru
    exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2011
 

Distribuitori

 

Depozitarul

Unităţile BCC

Sibiu,
str. Autogării nr.1

tel: +(40) 269 233.985
fax: +(40) 269 233.371

web: http://www.carpatica.ro

Reţea unităţi

 

Raiffeisen Bank
Sucursala Bucureşti

Bucuresti, Sector l
Piata Charles de Gaulle, Nr. 15, Etaj 4

web: www.raiffeisen.ro

Decizia CNVM: 54/08.01.2004
Registrul C.N.V.M.:
PJR10DEPR/400009