Documentele FDI Carpatica Obligațiuni

Documente FDI Obligațiuni

 

Distribuitori

 

Depozitarul

Unităţile BCC

Sibiu,
str. Autogării nr.1

tel: +(40) 269 233.985
fax: +(40) 269 233.371

web: http://www.carpatica.ro

Reţea unităţi

 

Banca Comerciala Romana
Sucursala Bucureşti

Bucuresti, Sector 3
Bulevardul Regina Elisabeta nr. 5, cod 030016

web: www.bcr.ro

Decizia CNVM: 27/04.05.2006
Registrul A.S.F.:
PJR10DEPR/400010