Rascumparare FDI Carpatica Obligațiuni

Rascumparare FDI

Formular răscumpărare

La răscumpărarea unităţilor de fond comisionul de răscumpărare este stabilit astfel:

  • 0.1% din valoarea unităţii de fond, dacă răscumpărarea unităţii de fond este solicitată într-o perioadă mai mica sau egala cu 30 de zile de la achiziţionarea acesteia;
  • 0% din valoarea unităţii de fond, dacă răscumpărarea unităţii de fond este solicitată într-o perioadă mai mare de 30 de zile;
  • 0% din valoarea unităţii de fond, dacă răscumpărarea unităţii de fond este solicitată pentru subscrierea în altă entitate administrată de Societatea de administrare.

Cum răscumperi

Unitatile de fond vor fi rascumparate in mod obligatoriu de Fond, la cererea investitorului sau imputernicitilor desemnati de acesta. Investitorii Fondului au dreptul de a solicita rascumpararea in orice moment, a oricarui numar din unitatile de fond detinute.

In cazul persoanelor fizice rascumpararea se poate face de catre titularul unitatilor de fond sau de catre imputernicitii numiti de acestia. In cazul mostenitorilor si succesorilor legali, rascumpararea se poate solicita numai pe baza documentelor care atesta aceasta calitate.

In cazul persoanelor juridice operatiunile de rascumparare de unitati de fond pot fi efectuate de catre reprezentatul legal sau de catre imputerniciti, cu respectarea conditiei de imputernicire. In cazul dizolvarii persoanelor juridice investitori ai Fondului, rascumpararea unitatilor de fond o pot solicita doar lichidatorii respectivei persoane juridice. Lichidatorii trebuie sa prezinte toate documentele care atesta aceasta calitate.

Retragerea are loc prin completarea, semnarea si predarea la ghiseele Distribuitorilor/agentilor de distributie sau Societatii a Cererii de rascumparare prin care se solicita numarul de unitati sau valoarea care se rascumpara. La rascumpararea de unitati de fond se va prezenta in mod obligatoriu originalul documentului de identificare al detinatorului de unitati de fond sau al imputericitilor acestuia. Cererea de rascumparare semnata si depusa de detinatorul unitatilor de fond sau imputerniciti ai acestuia este irevocabila.

In cazul in care, ca urmare a unei cereri de rascumparare, investitorul ar ramane cu mai putin de o unitate de fond, in mod obligatoriu, cu aceeasi ocazie, va fi rascumparata si fractiunea reziduala.

Pretul de rascumparare al unei unitatii de fond este calculat pe baza activelor din ziua in care s-a inregistrat cererea de rascumparare. Din valoarea totala rascumparata se scade comisionul de rascumparare, precum si orice alte taxe legale si comisioane bancare. Anularea unitatilor de fond se realizeaza in ziua lucratoare imediat urmatoare datei de inregistrare a cererii de rascumparare.

Plata unitatilor de fond rascumparate se face prin virament bancar in contul titularului sau al imputernicitului, indicat pe cererea de rascumparare.

Atunci cand se solicita plata in numerar sau in alt cont decat cel indicat in cererea de subscriere initiala a sumelor aferente rascumpararilor, Distribuitorii/agentii de distributie sau Societatea vor retine o copie de pe documentul de identitate al detinatorului de unitati de fond sau al imputernicitului acestuia sau va verifica specimenul de semnatura a detinatorului de unitati de fond/imputernicitului acestuia.

Investitorul poate opta pentru plata in numerar la ghiseul de distributie al fondului la care a fost depusa cererea de rascumparare, pentru sume mai mici de 3.000 lei. In cazul unor neconcordante/erori in datele transmise de investitor privind transferul sumelor prin virament, comisioanele suplimentare aferente operatiunilor efectuate datorita erorilor se recupereaza integral de la investitor.

Conform prevederilor legale, plata unitatilor de fond rascumparate se va efectua in termen de maximum 10 zile lucratoare de la data primirii respectivei cereri de rascumparare. 

Distribuitori

 

Depozitarul

Unităţile BCC

Sibiu,
str. Autogării nr.1

tel: +(40) 269 233.985
fax: +(40) 269 233.371

web: http://www.carpatica.ro

Reţea unităţi

 

Banca Comerciala Romana
Sucursala Bucureşti

Bucuresti, Sector 3
Bulevardul Regina Elisabeta nr. 5, cod 030016

web: www.bcr.ro

Decizia CNVM: 27/04.05.2006
Registrul A.S.F.:
PJR10DEPR/400010