Subscriere FDI Carpatica Stock

Subscriere FDI

Conturile fondului

  • RO74 CARP 0330 0084 3276 RO02 
    deschis la Banca Comerciala Carpatica 
  • RO93 RZBR 0000 0600 1412 5411
    deschis la Raiffeisen Bank

Formular de adeziune

Cum subscrii

Participarea la fond este nediscriminatorie, fiind deschisa tuturor categoriilor de investitori, romani sau straini, care subscriu la prevederile Prospectului de emisiune. De asemenea, pot fi investitori ai Fondului persoanele minore, prin reprezentantii legali. In situatia in care acordul autoritatii tutelare este solicitat de legislatie, rascumpararea unitatilor de fond subscrise in numele minorului se va face doar dupa obtinerea acestui acord.

Investitorii care doresc sa devina membri ai Fondului, vor semna o Cerere de subscriere la Fond. Cererea de subscriere la Fond cuprinde mentiunea: „Prin prezenta certific ca am primit, am citit si  am inteles prevederile Prospectului de emisiune al Fondului deschis de investitii Carpatica GLOBAL.” Cererea de subscriere la Fond odata depusa la sediile administratorului/distribuitorilor, dupa caz, este irevocabila.

In cazul persoanelor fizice, cererea de subscriere initiala este depusa de catre titular, iar in cazul subscrierilor ulterioare poate fi depusa si de catre imputernicitii desemnati de catre acesta (daca titularul nu si-a dat acordul ca semnatura de pe cererea initiala sa fie valabila si pentru subscrierile ulterioare). Cererea se depune la sediile administratorului/distribuitorilor impreuna cu copia actului de identitate al titularului si al imputernicitilor, daca este cazul. Adaugarile de persoane imputernicite se pot efectua de catre titular, atat la subscrierea initiala, cat si ulterior prin completarea in mod corespunzator a unei cereri scrise la care va atasa copiile  actelor de identitate. Im mod similar, anularile de persoane imputernicite se pot efectua de catre titular prin completarea unei cereri scrise.

In cazul persoanelor juridice, cererea de subscriere poate fi depusa de catre reprezentantii legali sau de catre persoanele imputernicite in acest sens. Prin cererea de subscriere, investitorii pot nominaliza cel putin o persoana fizica imputernicita sa opereze in numele, pe seama si pe riscul titularului. 

Operatiunile de subscriere/rascumparare de unitati de fond pot fi efectuate de catre reprezentatul legal sau de catre imputerniciti, cu respectarea conditiei de imputernicire.

Participarea initiala se poate face cu minimum o unitate de fond, ulterior investitorul avand libertatea de a subscrie cu orice suma (minim valoarea unei unitati de fond), inregistrarea facandu-se si pe fractiuni de unitati de fond (cu pana la doua zecimale). Orice investitor al fondului are obligatia de a detine in permanenta cel putin o unitate de fond pentru a pastra calitatea de investitor. Unitatile de fond vor fi platite integral la momentul subscrierii.

Pretul de emisiune al unitatii de fond este pretul platit de investitor si este format din valoarea unitara a activului net calculat de Societatea de administrare si certificat de depozitar, pe baza activelor din ziua in care s-a facut creditarea contului colector/conturilor colectoare al/ale Fondului, la care se adauga comisionul de subscriere, daca este cazul. Emiterea titlurilor de participare se face in ziua lucratoare urmatoare celei in care s-a facut creditarea contului colector al Fondului. Plata unitatilor de fond se face numai in lei, in numerar la ghiseele Distribuitorilor sau Societatii de administrare sau prin virament bancar din contul investitorului in contul Fondului. Agentii de distributie nu pot fi implicati in operatiunile de incasari si plati de la, sau catre investitorii Fondului.

In cazul subscrierilor ulterioare realizate atat prin virament bancar cat si prin numerar,  fara completarea unei noi cereri de subscriere, este valabila semnatura investitorului de pe cererea de subscriere completata la data subscrierii initiale la fond, in cazul in care acesta si-a exprimat acordul in scris in acest sens. O persoana care a cumparat unitati de fond devine investitor al Fondului in momentul emiterii titlurilor de participare aferente primei subscrieri. 

Programul prestabilit de subscrieri

Investitorii fondului FDI Carpatica Global pot adera la programul prestabilit de subscrieri. Acest program presupune ca investitorul să stabilească o sumă pe care o va subscrie lunar (minim 100 lei) şi perioada de investire (minim un an). Astfel, investitorul plăteşte, lunar, în contul Fondului suma stabilită, în numerar sau prin virament. În perioada de investire se poate subscrie o sumă mai mare decat cea convenită inţial. Răscumpărarile
sunt permise doar cu condiţia ieşirii din programul prestabilit de subscrieri.

Pentru a recompensa respectarea programului, la finele perioadei de investire, SAI Carpatica Asset Management oferă investitorului un premiu în unităţi de fond, la unul din fondurile administrate de aceasta. Premiul în unităţi de fond se calculează astfel:
Număr unităţi de fond = (suma prestabilită a fi platită lunar*20%*Nr. ani)/VUAN

SAI Carpatica Asset Management va acorda premiul in termen de 15 zile lucratoare de la finele perioadei de investire si  va suporta toate costurile aferente premiilor acordate. De asemenea, la data acordarii premiului se vor aplica prevederile legale referitoare la impozitarea veniturilor persoanelor fizice.

Perioada minimă recomandată

Societatea de administrare recomandă o durată minimă a investiţiei de 18 luni.

Distribuitori

 

Depozitarul

Unităţile BCC

Sibiu,
str. Autogării nr.1

tel: +(40) 269 233.985
fax: +(40) 269 233.371

web: http://www.carpatica.ro

Reţea unităţi

 

Raiffeisen Bank
Sucursala Bucureşti

Bucuresti, Sector l
Calea Floreasca nr. 246C, cod 014476

web: www.raiffeisen.ro

Decizia CNVM: 54/08.01.2004
Registrul A.S.F.:
PJR10DEPR/400009