Comisioane și Impozite Pachetul Financiar Mixt

Comisioanele suportate de clienți pentru componenta de economisire

Comisionul Persoane fizice Persoane juridice
Constituire depozit MIXT franco franco
Lichidare Depozit MIXT franco franco
Comision  deschidere cont curent de bază franco franco
Comision de închidere cont curent de bază franco franco
Administrare cont curent de bază

franco pt clientii care si-au deschis cont curent inainte de 01.06.2012

2,5 RON/luna pt clientii care si-au deschis cont curent dupa 01.06.2012 

13 RON/lună
Administrare cont curent de bază cu card de debit ataşat 1 RON/lună 13 RON/luna
Depunere numerar franco franco
Retragere  numerar la ghişeu 0,40%, minim 2 RON din suma retrasă 0,50%, minim 5 RON din suma retrasă
Retragere numerar de la bancomatele BCC 0,20%, minim 0,5 RON din suma retrasa 0,35% din suma retrasa
Viramente intrabancare (între conturile aceluiaşi client) franco franco
Viramente intrabancare între clienţii BCC pentru subscrierea unităţilor de fond asociate Depozitului MIXT franco franco

Comisioanele suportate de clienți pentru componenta de investiție

Comisioane de răscumpărare FDI Carpatica Obligaţiuni

  • 0,1% din valoarea unităţii de fond, dacă răscumpărarea unităţii de fond este solicitată într-o perioadă mai mica sau egala cu 30 de zile de la achiziţionarea acesteia;
  • 0% din valoarea unităţii de fond, dacă răscumpărarea unităţii de fond este solicitată într-o perioadă mai mare de 30 de zile.

Comisioane de răscumpărare FDI Carpatica Global:

  • 1% din valoarea unităţii de fond, dacă răscumpărarea unităţii de fond este solicitată într-o perioadă mai mica sau egala cu 45 de zile de la achiziţionarea acesteia;
  • 0% din valoarea unităţii de fond, dacă răscumpărarea unităţii de fond este solicitată într-o perioadă mai mica sau egala cu 45 de zile de la achiziţionarea acesteia;
  • 0% din valoarea unităţii de fond, dacă răscumpărarea unităţii de fond este solicitată pentru subscrierea în altă entitate administrată de Societatea de administrare.

Comisioane de răscumpărare FDI Carpatica Stock:

  • 3% din valoarea unităţii de fond, dacă răscumpărarea unităţii de fond este solicitată într-o perioadă mai mica sau egala cu 90 de zile de la achiziţionarea acesteia;
  • 1,5% din valoarea unităţii de fond, dacă răscumpărarea unităţii de fond este solicitată într-o perioadă mai mare de 90 de zile şi mai mică sau egală cu 180 de zile de la achiziţionarea acesteia;
  • 0% din valoarea unităţii de fond, dacă răscumpărarea unităţii de fond este solicitată într-o perioadă mai mare de 180 de zile
  • 0% în cazul în care răscumpărarea este efectuată în scopul subscrierii de unităti de fond la o entitate administrată de Societatea de administrare dupa o perioadă mai mare de 150 zile, perioadă în care nu s-au mai făcut alte rascumparari.

Comisioane de subscriere:

  • Nu se percep comisioane de subscriere.

Impozitarea câștigului

Începând cu 01.07.2010, Societăţile de administrare nu mai reţin la sursă impozitul aferent caştigului din răscumpararea titlurilor de participare la fondurile deschise de investiţii.

SAI are obligaţia de a transmite fiecărui investitor informaţii privind totalul câştigurilor/pierderilor pentru tranzacţiile efectuate în cursul fiecărui an.

Astfel obligaţia de declarare şi calcul al impozitului revine investitorului. În acest sens investitorul va depune la Direcţiile locale ale Finanţelor Publice "Declaraţia 200 privind veniturile realizate in Romania".

Investitorul va putea declara impozitul aferent anului 2013 pana cel tarziu in 25 Mai 2014!!!