Descriere Generală Pachetul Financiar Mixt

Pachetul Financiar MIXT este un produs pe care Banca Comercială Carpatica împreună cu SAI Carpatica AM l-au dezvoltat pentru persoanele care doresc să economisească și să investească în același timp, astfel:

  • 75% sau 50% economisire prin Depozitul MIXT, constituit pe o perioadă de 3 luni, în RON, cu o rată a dobânzii practicată de banca, în vigoare la data constituirii;
  • 25% sau 50% investiție prin subscrierea FDI Carpatica Global – fond diversificat defensiv, FDI Carpatica Stock – fond diversificat dinamic sau FDI Carpatica Obligațiuni – fond de obligațiuni și instrumente cu venit fix

Avantajele Pachetului Financiar MIXT:

  • îți diversifici finanțele personale, prin economisire și investiție
  • beneficiezi de o dobandă foarte avantajoasă la componenta de economisire
  • participi activ pe piața de capital (într-o masura mai mare sau mai mică în funcție de fondul ales), prin componenta de investiție
  • ai posibilitatea obținerii unor câștiguri superioare dobânzilor bancare

Suma minimă pentru constituirea Pachetului Financiar MIXT este 200 RON, din care:

  • minim 150 RON/100 RON pentru Depozitul MIXT și
  • minim 50 RON/100 RON pentru unitățile de fond.
  • Pachetul se constituie numai în valuta RON.