Informare regim fiscal aplicabil câştigurilor/pierderilor din transferul titlurilor de valoare

Pentru câştigurile/pierderile din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, realizate începând cu data de 1 ianuarie 2013 inclusiv, nu se efectuează plăţi anticipate în cursul anului fiscal, în contul impozitului anual datorat. Astfel, nu se vor mai completa declaraţii trimestriale, doar anuale.