Notă informativă din 10.10.2013 către investitorii Fondului deschis de investiţii Carpatica OBLIGAŢIUNI

Vă anunţăm că s-a încheiat cu succes procesul de transfer de active ale FDI Carpatica Obligaţiuni între Raiffeisen Bank S.A. şi Banca Comercială Română S.A. Astfel, începând cu data de 09.10.2013 s-au reluat operaţiunile de subscriere şi răscumpărare pentru FDI Carpatica Obligaţiuni.