Notă informativă către investitorii Fondurilor Deschise de Investiţii Carpatica GLOBAL, Carpatica STOCK şi Carpatica OBLIGAŢIUNI

Având în vedere decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. A/394/16.05.2014 de suspendare a autorizaţiei de funcţionare a SSIF Carpatica Invest SA, pentru o perioadă de 90 de zile, prin prezenta, vă informăm cu privire la  suspendarea contractului de distribuţie încheiat cu SSIF Carpatica Invest SA, pentru o perioadă de 90 de zile, respectiv suspendarea distribuţiei titlurilor de participare prin intermediul distribuitorului SSIF Carpatica Invest SA.  

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon: +40 369 430 532, fax: +40 369 430 533, e-mail: office@sai-carpatica.ro.