Notă informativă din 07.10.2013 către investitorii Fondului deschis de investiţii Carpatica OBLIGAŢIUNI

Vă anunţăm că prin Avizul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. A/18 din 04.10.2013, noul depozitar al FDI Carpatica Obligaţiuni este Banca Comercială Română S.A., în baza contractului de depozitare nr. 9566/08.08.2013. Banca Comercială Română S.A. este autorizata ca depozitar prin Decizia CNVM nr. 27/04.05.2006, înscrisă în Registrul ASF cu numărul PJR10DEPR/400010. Banca Comercială Carpatica S.A.  are sediul în Bucureşti, Sector 3, Bulevardul Regina Elisabeta nr. 5, cod 030016, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/90/1991, cod unic de înregistrare nr. 361757, Registrul BNR RB-PJR-40-008/1999, tel: +(04)21 4074200; adresa web: www.bcr.ro. Prin Decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. A/460 din 04.10.2013 se suspendă emisiunea şi răscumpărarea titlurilor de participare ale FDI Carpatica Obligaţiuni, în vederea realizării transferului activelor fondurilor între Raiffeisen Bank S.A. şi Banca Comercială Română S.A.