Notă informativă 13 August, 2008 privind disponibilitatea rapoartelor semestriale pentru fondurile administrate

Vă anunţăm că rapoartele privind activitatea Fondurilor deschise de investitii Carpatica STOCK şi Carpatica GLOBAL, aferente semestrului I 2008, pot fi consultate pe website-ul www.sai-carpatica.ro (secţiunea de documente a fiecărui fond) sau la sediul societăţii de administrare SAI Carpatica Asset Management SA din Sibiu, str. Autogarii nr. 1, tel. 0369/430532