Notă informativă 23 Octombrie, 2008 privind modificările aduse documentelor Fondului Deschis de Investiții Carpatica Stock

Note de informare, privind modificările aduse documentelor Fondului Deschis de Investiții Carpatica STOCK, și respectiv al Fondului Deschis de Investiții Carpatica GLOBAL.

Aceste note de informare pot fi consultate pe site-ul www.sai-carpatica.ro, în secțiunea de rapoarte periodice a fiecărui fond, dați click pe link-urile de mai sus sau la sediul societăţii de administrare SAI Carpatica Asset Management SA din Sibiu, str. Autogarii nr. 1, tel. 0369/430532.