Nota informativa catre investitorii Fondurilor Deschise de Investitii Carpatica GLOBAL, Carpatica STOCK si Carpatica OBLIGATIUNI

Vă informăm că prin decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară nr.7/12.01.2007, a fost autorizată modificarea componenţei  Consiliului de Administraţie al SAI Carpatica Asset Management S.A., prin numirea doamnei Neacşu Irina Ruxandra şi a domnului Paşol Florin Răzvan, în calitate de membri ai Consiliului de Administraţie al SAI, în conformitate cu Actul Constitutiv modificat al societăţii şi cu Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nr.3/07.10.2016 şi nr.4/07.10.2016.

Componenţa Consiliului de Administraţie al SAI Carpatica Asset Management S.A.este următoarea:

-          Dl. Răzvan Florin Paşol;

-          Dna. Irina Ruxandra Neacşu;

-          Dna.  Florentina Alexandrina Neamţu.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon: +40 369 430 532, fax: +40 369 430 533, e-mail: office@sai-carpatica.ro