Nota informativa catre investitorii Fondurilor Deschise de Investitii Carpatica GLOBAL, Carpatica STOCK si Carpatica OBLIGATIUNI

Vă informăm că prin decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară nr.130/05.07.2007, a fost autorizată modificarea componenţei  Consiliului de Administraţie al SAI Carpatica Asset Management S.A., prin numirea domnului Olaru Aurelian Liviu, în calitate de membru al Consiliului de Administraţie al SAI, în conformitate cu Actul Constitutiv modificat al societăţii şi cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nr.2/24.03.2017.

Componenţa Consiliului de Administraţie al SAI Carpatica Asset Management S.A.este următoarea:

-          Dl. Răzvan Florin Paşol;

-          Dl. Olaru Aurelian Liviu;

-          Dna.  Florentina Alexandrina Neamţu.