Situatii financiare intocmite conform Instructiunii nr 6/2011 privind aplicarea Standardelor Internationale de Raportare Financiara la 31.12.2011

Conform prevederilor Instrucţiunii nr. 6/2011 şi a Dispunerii nr. 14/2012 emise de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare publicăm pe site situaţiile financiare întocmite pentru exerciţiul financiar 2011, în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, astfel:

 

Situaţiile financiare anuale întocmite în conformitate cu IFRS, sunt destinate exclusiv pentru a fi utilizate de către
SSIF Carpatica Invest S.A., acţionarii acesteia şi CNVM şi nu pot fi invocate ca fundament al deciziei de investiţie.

Situaţiile financiare anuale întocmite în conformitate cu IFRS, sunt destinate exclusiv pentru a fi utilizate de către SAI Carpatica Asset Management S.A., acţionarii acesteia şi CNVM şi nu pot fi invocate ca fundament al deciziei de investiţie.