Termeni şi condiţii de utilizare

www.sai-carpatica.ro este pagina web oficială a SAI Carpatica S.A. Accesul şi utilizarea acestui site sunt supuse următorilor Termeni şi condiţii de utilizare. Accesând şi utilizând site-ul www.sai-carpatica.ro, acceptaţi, fără limitări sau calificări, aceste condiţii.

Toate informaţiile referitoare la produsele şi serviciile descrise în cadrul acestui site aparţin SAI Carpatica şi sunt proprietatea exclusivă a acesteia, SAI Carpatica deţinând toate drepturile de proprietate intelectuală şi rezervandu-şi dreptul de a aduce modificări asupra conţinutului şi/sau structurii acestui site în orice moment şi fără nici o informare prealabilă.

Utilizatorii acestui site au dreptul să exploreze conţinutul informaţiilor; să reproducă, traducă sau utilizeze informaţii publicate, numai cu indicarea sursei; să utilizeze anumite materiale în scop personal, fără comercializarea acestora, numai cu acordul scris al SAI Carpatica.

Persoanele care doresc achiziţionarea unui produs sau serviciu prezentate pe pagina web a SAI Carpatica sunt rugate să se adreseze oriecăreia dintre unităţile teritoriale ale SAI pentru a se informa atât asupra disponibilităţii serviciului sau produsului vizat, cât şi asupra condiţiilor contractuale şi costurilor aferente. Materialele prezentate pe site-ul www.sai-carpatica.ro au caracter informativ, niciunul dintre acestea nu reprezintă o oferta ferma de vânzare-cumpărare. Acest site nu conţine sfaturi sau recomandări cu privire la vreun domeniu de activitate, informaţiile conţinute nereprezentând un fundament pentru investiţii, iniţierea/dezvoltarea unor afaceri sau orice alte decizii. SAI Carpatica nu poate fi responsabilă pentru nici un fel de daune produse utilizatorului site-ului.

Cotaţiile cursurilor valutare, valoarea instrumentelor financiare, valoarea procentelor şi a produselor oferite se pot modifica în funcţie de schimbările economice survenite la nivel naţional şi/sau internaţional.

Deşi SAI Carpatica depune toate eforturile pentru prezentarea, în mod cât mai exact şi concis, a tuturor informaţiilor prezentate pe acest site, aceasta nu poate garanta faptul că prezentele pagini nu conţin erori. Prin urmare, SAI Carpatica nu se face răspunzătoare legal pentru descrierea eronată a oricaror informaţii.

Site-ul www.sai-carpatica.ro poate contine link-uri catre alte site-uri aflate sau nu in proprietatea SAI Carpatica. Aceasta nu raspunde pentru continutul, conditiile de confidentialitate, securitate sau functionalitate a acestora.

SAI Carpatica va păstra confidenţialitatea oricăror date cu caracter personal precum: numele, adresa, numărul de telefon sau adresa de e-mail transmise pe site-ul www.sai-carpatica.ro prin intermediul poştei electronice, cu excepţia informaţiilor solicitate de autorităţile legale competente.

Încercările de orice natură a utilizatorilor site-ului www.sai-carpatica.ro de modificare a imaginii şi informaţiilor, cu excepţia SAI Carpatica, deţinătorului legal al acestuia dă dreptul unilateral şi neechivoc ca SAI Carpatica să facă uz de toate prerogativele sale de a se adresa instanţelor legal competenţe pentru sancţionarea acestor fapte.

SAI Carpatica îşi rezervă dreptul de a revizui, fără notificare prealabilă, aceşti Termeni şi condiţii de utilizare. În acest sens utilizatorii acestui site sunt obligaţi să viziteze această pagină pentru a lua la cunoştinţă Termenii şi condiţiile de utilizare actualizate.

În conformitate cu prevederile legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, utilizatorii acestui site au dreptul de informare, dreptul de acces, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi vă rugăm să ne contactaţi prin intermediul secţiunii "Contact" din cadrul acestui site.

Am citit cele enunţate mai sus şi declar că sunt de acord cu aceste menţiuni.